Älgskadefondsföreningen den 23 augusti 2017

Ansökan om medlemskap

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 120 SEK för kalenderåret 2017.
Ditt medlemskap gäller:
   fr.o.m: dagen efter genomförd betalning
   t.o.m:  2017-12-31

Övrig information

Medlemsavgift inbetald efter den 1 november gäller även
för kommande år.
Medlemskapet blir gällande dagen efter genomförd betalning.
Vid betalning via Bankgiro gäller Bankgirots bokföringsdag.

Dina personuppgifter (fysisk person)

FÖRNAMN EFTERNAMN PERSONNR
ADRESS (Om du har en väldigt lång adress, vänligen skriv resten på rad 2 nedan)

POSTNUMMER ORT LAND OM ANNAT, SKRIV VILKET
EMAIL TELEFON

Övriga uppgifter

Är du medlem i Sveriges Motorcyklister? Markera JA nedan och lämna ditt personnummer om du vill skänka 25 kr av din medlemsavgift till SMC:s skadefond (ersätter eventuell premie för värvning).
MEDLEM I SMC NEJ JA
MEDDELANDE (max 250 tecken)
tecken kvar.

Hur fick du kännedom om Älgskadefondsföreningen?

Tips från bekant
Mässa/marknad
Markeringsremsa
Tidningsannons
Radioreklam
TV-reklam
Internet
Jag har varit medlem tidigare
Genom försäkringsbolag
På annat sätt, skriv vilket:
OBS I nästa steg väljer du om du vill betala via internetbank eller inbetalningskort.

upp


© 2017, Älgskadefondsföreningen