Älgskadefondsföreningen den 23 augusti 2017

Tänk Vilt - Bli medlem!

Bli medlem - klicka här!

Tänk vilt och blir medlem i Älgskadefondsföreningen. Som medlen får du ekonomisk hjälp om viltolyckan skulle vara fram och du råkar kolliderar med något av det anmälningspliktiga viltet. Det räcker med ett medlemskap för att du skall kunna få ekonomisk hjälp till -alla- motorfordon som du är registrerad ägare - vid en kollision med anmälningspliktigt vilt.

Om du helförsäkrad kan du använda den ekonomiska hjälpen som en självriskeliminering, eller självriskreducering om du skulle ha en självrisk som överstiger vårt maxbelopp. Är du bara halv- eller trafikförsäkrad så blir den ekonomiska hjälpen ett bidrag till din reparationskostnad. Om dina kostnader för reparation eller självrisk inte överstiger vårt maxbelopp har du möjlighet att få hjälp med bärgnings- eller hyrbilskostnader upp till ett begränsat belopp.

Nedan kan du se en aktuell förteckning över nuvarande ekonomiska hjälpen, medlemsavgift och omfattning.

Du får

  • Upp till 7 500 kr i ekonomisk hjälp att använda till kostnader för självrisk, reparation och/eller hyrbil/bärning.
  • 500 kr i extra kostnadsersättning (detta får du även om du inte har någon reparationskostnad i anslutning till viltolyckan).
  • Markeringsremsa.
  • Nyhetsbrev.

Du kan alltså totalt få upp till 8 000 kr i ekonomisk hjälp med självrisk, reparationskostnader och/eller eventuell hyrbil/bärgning om du skulle kollidera med något av vårt anmälningspliktiga vilt (§40 i jaktförordningen) samt ren.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 120 kr per kalenderår (jfr. 10kr/månad).

Medlemsavgift inbetald efter den 1 november gäller även för kommande år.

Medlemskapet är personligt

Medlemskapet är personligt (dvs. gäller fysiska personer) och gäller för dig som:

  • registrerad ägare av skadat privatägt motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn
  • förare av privatägt skadat fordon och/eller tillkopplad släpvagn.
... om du som medlem drabbas av reparationskostnaden vid kollision med djur enligt Jaktförordningens §40 samt ren. Medlemskapet gäller oavsett om man har helförsäkring eller bara trafik- eller halvförsäkring.

Ersättning

  • Max ersättning är 7 500 kr per olyckstillfälle.
  • Du kan söka ersättning för kostnader självrisk, reparation och/eller hyrbil/bärning
  • Därutöver utgår en extra kostnadsersättning på 500 kr *.
*) Utbetalas även om man har självriskeliminering på sin bilförsäkring .

Tänk vilt - Bli medlem idag!

Bli medlem - klicka här!


© 2017, Älgskadefondsföreningen