Älgskadefondsföreningen den 23 augusti 2017

Pressbilder

Dessa bilder får endast publiceras i samband med artiklar rörande Älgskadefondsföreningen och dess verksamhet. Vid publicering skall Älgskadefondsföreningen samt fotograf/grafiker anges som källa. För att använda våra bilder i annat ändamål än för journalistiskt bruk kontakta kansliet. Du kan även ladda ner Älgskadefondsföreningens logotyp.

Viltolyckor


Älgolycka
Foto: E. Pettersson  

Älgolycka
Foto: S. Sundkvist  

Älgolycka
Foto: E. Pettersson  

Älgolycka
Foto: P-O. Wernersson  

Älgolycka
Foto: H. Ingoldsson  

Vildsvinsolycka
Foto: C. Nilsson  

Vildsvinsolycka
Foto: C. Nilsson  

Markeringsremsa
Foto: J. Johansson  

Personbilder


Ingrid Hugosson
Styrelseorförande  

Niclas Dahl
Verksamhetsledare  

Boris Karlqvist
Informatör  
 
 

upp


© 2017, Älgskadefondsföreningen