Älgskadefondsföreningen den 23 augusti 2017

Utbildning

Utbildning ViltolyckorViltolyckor är ett ämne som berör alla. Antingen har man själv varit med om en viltolycka eller känner man någon som blivit drabbad, och det är ett stort problem på många håll i landet. Genom en ökad kunskap kan vi lära oss att minska risken för viltolyckor, men även hur vi ska agera den dagen då olyckan är ett faktum.

Älgskadefondsföreningen erbjuder utbildning inom området viltolycksprevention och trafiksäkerhet. Utbildningens längd och omfattning anpassas efter kunden behov. Tillsammans med våra utbildare skräddarsyr kunden en utbildning som passar just deras behov. Detta medför att priset för en utbildning kan variera från fall till fall. Älgskadefonds-
föreningen ställer upp med erfarna utbildare och ett gediget kursmaterial, som kursdeltagarna får ta med sig hem efter avslutat utbildningstillfälle. För kurskostnad och kursplan, vänligen kontakta oss.

I ett utbildningssamarbete mellan NTF och Älgskadefondsföreningen kan vi även erbjuda en utbildningserie, som lämpar för personal som rör sig mycket i trafik. Utbildare från båda samarbetsparterna, genomför en grundlig utbildning inom viltolycksprevention och trafiksäkerhet. Avslutad utbildning ger kursdeltagaren certifikatet "Wild Animal Safety Driving Certificate" (WASDC).

För kurskostnad och kursplan, vänligen kontakta oss.


© 2017, Älgskadefondsföreningen