Älgskadefondsföreningen den 22 augusti 2017

Beställ informationsmaterial

Kontaktuppgifter

ORGANISATION (ej obligatoriskt.)
NAMN (kontaktperson)
ADRESS
POSTNUMMER/ ORT
EMAIL
TELEFON FAX

Faktureringsadress

FAKTURERINGSADRESS
(om annan än leveransadress)
tecken kvar.

Beställ

MATERIAL ANTAL

Informationsfilmen "Viltvarning" som bl.a. distributerats till trafikskolor (speltid: 13 min)

Smakprov från filmen "Viltvarning":

st DVD á 100 kr/st

Vilt och Trafik 2011 - viltolycksseminarium.
Älgskadefondsföreningens årliga seminarium om viltolyckor och trafiksäkerhet. 2011 anordnades seminariet i Borlänge och riktades främst till dem som arbetade med trafiksäkerhet Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län (Trafikverkets "Region Mitt").

st DVD á 100 kr/st
Vilt och Trafik 2010 - vilolycksseminarium. Älgskadefondsföreningens årliga seminarium om viltolyckor och trafiksäkerhet. 2010 anordnades seminariet i Göteborg och riktades främst till dem som arbetade med trafiksäkerhet i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län. st DVD á 100 kr/st
Broschyrmaterial som lämnas till de trafikanter vi kommer i kontakt med. I dessa försöker vi få trafikanten uppmärksam på faran med vilt och trafik och vad man bör iaktta för att minska risken för viltolycka. st á 0 kr/st
Markeringsremsor för viltolycka. Remsan har bl.a. delats ut på Svensk Bilprovning till de bilister som kontrollbesiktigar sin bil.New Cell st markeringsremsor á 0 kr/st (portofritt upp till 100 ex.)
Viltrallyt – ett tärningsspel för barn. Spelet kan också laddas hem gratis här på hemsidan. Spelet kan också laddas ner här! st Viltrallyt á 0 kr/st
Handbok om viltolyckor st Handbok om viltolyckor á 10 kr/st
OBS

upp


© 2017, Älgskadefondsföreningen