Älgskadefondsföreningen den 23 augusti 2017

Anmäl adressändring

Adressändring

Här kan du meddela ändringar i dina adressuppgifter. Fyll först i dina gamla uppgifter och sedan dina nya uppgifter.

Tips! Snabbändring
Om du bara ska ändra t.ex.postnummer eller efternamn kan du använda "Snabbändring". Gör då så här:

  • Under rubriken "Tidigare adress" fyller du i alla uppgifter: adress, postnummer, ort, land samt telefon (ditt gamla telefon- nummer)
  • Klicka därefter i kryssrutan "Snabbändring" vid rubriken "Ny adress"
  • Alla dina uppgifter från Tidigare adress kopieras då till Ny adress varefter du bara kan skriva över den gamla uppgiften med den nya.

Tidigare adress

FÖRNAMN OCH EFTERNAMN MEDLEMSNR VET EJ PERSONNUMMER (ej obligatoriskt)
TIDIGARE ADRESS

POSTNUMMER ORT LAND
EMAIL TELEFON

Ny adress

ADRESS SNABBÄNDRING

POSTNUMMER ORT LAND TELEFON

Meddelande

MEDDELANDE (max 250 tecken)
tecken kvar.
OBS

upp


© 2017, Älgskadefondsföreningen