Älgskadefondsföreningen den 22 augusti 2017

Bibliotek

Här i vårt lilla bibliotek kan du läsa och ladda ner forskning eller facklitteratur som berör viltolyckor. Sortimentet kommer kontinuerligt uppdateras och utökas allt eftersom. Saknar du någon skrift, vänligen skriv till oss och tipsa.


Bilkollision med älg - En utvärdering av verkliga olyckor och krockprov
Maria Krafft, Anders Kullgren, Helena Stigson och Anders Ydenius.
Folksam (2011)  

Viltolyckshandboken
Älskadefondsföreningen (2010)  

Utformning av viltpassager
Mattias Olsson, Per Widén
Vägverket, Karlstad universitet (2008)  

Älgprojektet vid Kalix - effekter av vilstängsel på vintervandrande älgar
Andreas Seiler, J-O Helldin, Mattias Olsson, Per Widén, Owe Geibrink
Vägverket (2008)  

Renar i trafiken
Vägverket (2007)  

Vildsvin och vägar
Mattias Olsson, Per Widén
Vägverket, Karlstad universitet (2007)  

The use of highway crossings to maintain connectivity for moose and roe deer
Karlstad universitet (2007)  

Den sentida utvecklingen av viltolyckor i Sverige
Mattias Olsson, Per Widén, Cecilia Olsson
Vägverket (2007)  

Nybyggnad och förbättringar - Effektkatalog, kap. 6 trafiksäkerhet
Vägverket (2006)  

Viltolyckor - hur man förebygger viltolyckor
Erik Nordenmark
Umeå universitet (2006)  

Prosjekt Elg - trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004
Torstein Storaas, Knut B. Nicolaysen, Hege Gundersen, Barbara Zimmermann
Høgskolen i Hedmark (2005)  

Vilda djur och infrastruktur - en handbok för åtgärder
Vägverket, Banverket (2005)  

Road mortality in Swedish mammals - results of drivers´ questionaire
Andreas Seiler, J-O Helldin, Christiane Seiler
Sveriges lantbruksuniversitet (2004)  

Utvärdering av älgatrappen Mooses II
Ylva Matstoms
Väg- och transportforskningsinstitutet (2003)  

Viltstängsel längs E4 mellan Gävle och Haparanda - översiktlig bedöming av isoleringseffekter
Andreas Seiler, J-O Helldin
Sveriges lantbruksuniversitet (2002)  

Viltolycksprojektet (VIOL) - Slutrapport
Bengt Almkvist, Tommy André, Staffan Ekblom, Sven-Allan Rempler
Vägverket (1980)  

Viltolycksprojektet (VIOL) - Rapport 24 Samhällets kostnader för viltolyckor, inkluderande bortfall
Tommy André
Vägverket (1979)  
     
     

upp


© 2017, Älgskadefondsföreningen