Älgskadefondsföreningen den 22 augusti 2017

Viltolycksstatistik

Om statistiken

All statistik i verktyget baseras på data inhämtat från Rikspolisen genom Nationella Viltolycksrådet. Statistiken uppdateras månadsvis och är under innevarande år preliminär eftersom att viss eftersläpning i inrapportering förekommer. I sammanställningen har kategorin "Övrigt" i den officiella statistiken räknats bort, eftersom att de djur som inte kan sorteras in i de djurtyper som finns angivna ej räknas som anmälningspliktiga viltolyckor (enligt §40 i jaktlagen.). Vidare saknas även mufflonfåret i vår statistik, det anmäls ca 1-4 olyckor med dem per år.

Olyckor med Mufflonfår, år-antal:

20102011201220132014201520162017
0 st1 st1 st2 st4 st3 st4 st1 st (prel.)

Om verktyget

Detta verktyg är skapat för att gör det enklare ta fram och jämföra viltolycksstatistik mellan olika regioner och tidsperioder.
Verktyget är utvecklat av kommunikationsbyrån GoBrave i Växjö på uppdrag av Älgskadefondsföreningen 2013.

Viltolycksstatistik i Excel

Nedan hittar du i excel-format titta på den statistik som ligger till grund för statistikverktyget. Under perioden 1972-1999 förde Vägverket statistik över antalet viltolyckor i landet, dock upphörde den verksamheten 1999 på grund av brist på resurser. 2003 började nätverket "Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan" (numera Nationella viltolycksrådet), med att månadsvis sammanställa viltolyckor. Från och med 2008 sammanställs viltolycksstatistiken för hela landet av Rikspolisstyrelsen. Från och med januari 2010 förändrade Rikspolisstyrelsen redovisningen av viltolyckor, vilket medför att statistik efter denna datum inte kan jämföras med tidigare års statistik.

Viltolycksstatistik

Viltolycksstatistik 2017 (t.o.m 31 juli) - 231 kB   Viltolycksstatistik 2009 (länsvis) - 41 kB  
Viltolycksstatistik 2016 - 213 kB   Viltolycksstatistik 2008 (länsvis) - 41 kB  
Viltolycksstatistik 2015 (OBS! Norrbotten saknas) - 211 kB   Viltolycksstatistik 2007 (länsvis) - 37 kB  
Viltolycksstatistik 2014 (OBS! Norrbottens månadsvisa statistik ej korrekt) - 211 kB   Viltolycksstatistik 2006 (länsvis) - 42 kB  
Viltolycksstatistik 2013 (länsvis) - 203 kB   Viltolycksstatistik 2005 (länsvis) - 41 kB  
Viltolycksstatistik 2012 (länsvis) - 112 kB   Viltolycksstatistik 2004 (länsvis) - 41 kB  
Viltolycksstatistik 2011 (länsvis) - 112 kB   Viltolycksstatistik 2003 (länsvis) - 41 kB  
Viltolycksstatistik 2010 (länsvis) - 38 kB   Viltolycksstatistik 1972-1999 (hela landet) - 11 kB  

upp


© 2017, Älgskadefondsföreningen