Älgskadefondsföreningen den 23 augusti 2017

Viltolycksprognosen 2016 - 200 viltolyckor per dag

onsdag, 12 oktober, 2016 (V41)

Viltolycksprognos - 200 viltolyckor per dag resten av året?

Nu när hösten har kommit och tre fjärdedelar av året ligger bakom oss är det hög tid att börja sia om hur viltolycksåret 2016 kommer att falla ut. Utgår vi ifrån hur året har sett ut hittills kommer förra årets rekordnotering att bli slagen, och det med råge. Enligt viltolycksprognosen kommer antalet olyckor att hamna någonstans mellan 51 000 – 53000. Kollisioner med samtliga djurarter har ökat med runt 11 procent, med undantag för hjorten som har ökat med 30 procent.

Startskottet för årets älgjakt i södra Sverige har gått och med det så går vi även in i den mest viltolycksintensiva perioden på året. Historiskt sett inträffar det flest viltolyckor i oktober och november. Jakten bidrar förstås till detta, precis som svamp- och bärplockning, eftersom människans närvaro får djuren att röra på sig i högre utsträckning. Sedan infaller även brunstperioder för älg, vildsvin och dovhjort under hösten. Men framförallt är det mörkret och ett halare vägunderlag som är den största orsaken till olycksökningen.

200 olyckor per dag
Till och med september månad har det anmälts drygt 34000 viltolyckor i år. Det är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Med vetskapen om hur året sett ut hittills och hur det brukar utveckla sig under årets sista månader är prognosen att det kommer att anmälas ytterligare 17000 – 19000 viltolyckor under 2016. Det betyder att summan av 2016 års viltolyckor spås hamna mellan 51000 – 53000, vilket är en stor ökning jämfört med förra årets rekordnotering på ca 48500 olyckor. Det betyder i snitt runt 200 viltolyckor per dag under årets sista månader.

Störst ökning i Jönköping.
På länsnivå har den största ökningen av viltolyckor inträffat i Jönköping med en ökning på 24 procent mellan januari och september i år jämfört med förra året. Därefter följer Gotland och Värmland, båda med ökningar på 22 procent.
Letar man efter län där antalet olyckor minskat hittar man bara två, Blekinge och Dalarna. I Blekinge har det varit en kraftig minskning med 22 procent och i Dalarna har viltolyckorna minskat med 5 procent.

Hjort ökar mest
Kollisioner med hjort (dov- och kronhjort) har ökat med 30 procent under året, från 1 001 till 1303 st. Ökningen beror sannolikt på att populationerna har ökat, framförallt för dovhjorten, och det har att göra med ett gynnsamt klimat. Rådjur står för den stora bulken av viltolyckor och har ökat med 10 procent från 24 946 till 27425 st. Kollisioner med vildsvin har ökat från 2114 till 2300 (9 %) och med älg från 3158 till 3552 (12 %). Rovdjurskollisioner har ökat från 45 till 82 st (82 %).

PDF av pressmeddelande: 2016.10-12 Viltolycksprognosen

© 2017, Älgskadefondsföreningen