Älgskadefondsföreningen den 23 augusti 2017

Kalvavstötning pågår

torsdag, 4 maj, 2017 (V18)

Viltvarning: Kalvavstötningen pågår

Med våren kommer viltet och en får hålla ett extra vaksamt öga efter djur som kan irra sig upp på våra vägar. Särskilt nu när kalvavstötningen sätter igång vilket leder till en markant ökning i rörlighet bland djuren och antal polisanmälda viltolyckor. Det syns tydligt i anmälningsstatistiken då det från april till maj sker en ökning av viltolyckor med ca 50 procent. Totalt sett i år har antalet anmälda viltolyckor under årets första tre månader jämfört med samma period förra året ökat med 15 procent.

Under förra året skedde det en extrem ökning i antalet anmälda viltolyckor. Totalt anmäldes 58 500 viltolyckor till polisen under 2016, en ökning med över 20 procent från 2015. Tyvärr ser trenden med fler viltolyckor ut att hålla i sig. Under innevarande års tre första månader ligger antalet anmälda viltolyckor nästan 15 procent över förra årets notering vid samma tidpunkt. Det är framförallt kollisioner med rådjur och vildsvin som bidrar till att anmälningarna har ökat. Och nu är det dags för kalvavstötning, då ökar olyckorna ännu mer.

 

Kalvavstötning

Fenomenet kalvavstötning är årligt återkommande och innebär att dräktiga älgkor och rågetter stöter bort de kalvar och kid som det fick förra året för att istället ta hand om de nya. Avstötningen är ofta ganska våldsam med sparkar och stångande för att tydligt visa fjolåringarna att de inte längre är välkomna. Dessa djur är ofta mycket förvirrade och vandrar över stora områden i sökandet efter ett nytt hemområde. Det är i samband med dessa vandringar som många av djuren blir påkörda när de korsar trafikerade vägar. Historiskt sett kan man se att antalet anmälda viltolyckor för älg och rådjur ökar med cirka 50 % från april till maj. De ligger sedan kvar på den förhöjda nivån under juni innan de minskar något igen.

 

Stöts bort tidigare i söder

Studier av gps-märkta älgar har visat att älgkorna får sina kalvar tidigare i södra Sverige. Anledningen till detta tros vara att älgarnas kalvning påverkas av dagsljuset. Det får som direkt effekt att även kalvavstötningen börjar tidigare i södra Sverige för älg och sedan progressivt rör sig norrut. Kalvavstötningen brukar inträffa mellan någon vecka till några timmar innan det är dags för djuret att föda. De tidigaste kalvningarna i södra Sverige har noterats första veckan i maj.


Olycksökning april-maj

År

Djur

April

Maj

Ökning %

2016

Rådjur

2534

3976

+57%

Älg

160

278

+74%

2015

Rådjur

2573

3684

+ 43 %

Älg

187

256

+ 37 %

2014

Rådjur

2445

3681

+51 %

Älg

244

336

+38 %

2013

Rådjur

2100

2942

+41 %

Älg

166

236

+42 %

2012

Rådjur

2028

3496

+73 %

Älg

174

315

+81 %

2011

Rådjur

1924

2973

+55 %

Älg

237

377

+59 %

 

 

 

 

 

Antal anmälda viltolyckor jan-mars

(alla anmälningspliktiga arter)

2016

2017

Förändring

11 214

12875

+14,8%


PDF av pressmeddelande: 2017-05-02 Viltvarning: Kalvavstötning pågår

© 2017, Älgskadefondsföreningen