Du är här » Aktiviteter - genomforda » Seminarium: Vilt och Trafik

Aktiviteter - genomforda

Här kan ni se aktiviteter vi har deltagit vid underr året som har gått.

Nyheter  |  Aktiviteter  |  Aktiviteter - genomforda
Skriv ut sidan

Seminarium: Vilt och Trafik

fredag, 24 mars, 2017 (V12)  | Växjö

Datum: 24 mars 2017
Tid: 09.00 - 16.00
Ort: Växjö
Adress: Universitetsplatsen 1, 352 52 VÄXJÖ
Lokal: Myrdahl, Linnéuniversitetet

Välkommen till ett trafiksäkerhetsseminarium som fokuserar på problemet med viltolyckor och olika åtgärder för att bemöta dem. Syftet med seminariet är att ge en samlad beskrivning av viltolyckornas problembild och även presentera olika åtgärder eller förslag på hur man skulle kunna bemöta problemet. Seminariet kommer att bjuda på flera intressanta föreläsare som beskriver de olika delarna av viltolycksproblematiken och även presentationer av vad som görs idag inom viltolycksområdet.

Klicka här för att komma till anmälan.

Program, preliminärt (Ladda ned PDF)

09.00 - 09.15 Introduktion

09.15 - 09.45  Simulatorstudie - Hur länge varar effekten av olika former av varningar?
- Annika Jägerbrand - Naturmiljökonsult/forskningsledare, Calluna AB

09.45 - 10.15  Mörkertalet - Hur många viltolyckor anmäls aldrig?
- Andreas Seiler - Forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet

10.15 - 10.30 Kort paus

10.30 - 11.00  GPS-studier - Hur rör sig älgen i förhållande till vägen?
- Wiebke Neumann - Forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet

11.00 - 11.30  Eftersöksarbetet - Vad händer när jägaren kommer till platsen
- Mats Berg, Nationella Viltolycksrådet

11.30 - 12.00  Räddningsarbete på väg - vad händer på olycksplatsen?
- Morgan Palmquist - Brandmästare, Räddningstjänsten Karlstadregionen

12.00 - 12-45 Lunch

11.45 - 12.15  Personskador i älgkollisioner
- Mats Lindquist - forskare, Umeå Universitet

13.15 - 13.45  Hur säker är bilen vid en älgkollision?
- Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam

13.45 - 14.15 Trafikverkets och viltolycksproblemet
- Ulrika Lundin, Trafikverket

14.15 - 14.30 Kort Paus

14.15 - 14.45 Nationella viltolycksrådet - åtgärdsplan och projekt 
- Lars-Erik Nilsson - verksamhetsledare, Nationella Viltolycksrådet

15.00 - 15.30 Hur minskar vi viltolyckor på befintlig infrastruktur – effekter av olika åtgärdsförslag
- Mattias Olsson, Enviroplanning

15.30 - 16.00 Frågor och diskussion

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs via länken ovan (http://simplesignup.se/event/80049).
Sista datum för anmälan samt avanmälan är 17 mars. För avanmälningar som görs efter detta datumet kommer vi debitera en avgift motsvarande självkostnad för mat och lokal.

Seminariet arrangeras av Älgskadefondsföreningen i syfte att sprida kunskap och information om viltolyckor. Förhoppningen är att ny kunskap skall nå ut till dem som arbetar med trafiksäkerhet, samt till möten och samarbeten där nya ideér kan födas och prövas mellan personer och organisationer som arbetar med trafiksäkerhet.
Älgskadefondsföreningen
Kontakta oss
Älgskadefondsföreningen
 BOX 101
364 21 ÅSEDA

Tel. 0474-102 12
E-mail: kansli@algen.se
 

Aktiviteter - genomfordaBackamo marknad
LjungskileSkogsmaskindag
Oskarshamn


Polisens nationella insatsvecka
Flera orter
Älgskadefondsföreningen deltar på vissa orter under polisen insatsvecka om viltolyckor...