Du är här » Tänk Vilt - Bli medlem! » Ansökan om medlemskap 
Skriv ut sidan

Ansökan om medlemskap

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 120 SEK för kalenderåret 2017.
Ditt medlemskap gäller:
   fr.o.m: dagen efter genomförd betalning
   t.o.m:  2017-12-31

Övrig information

Medlemsavgift inbetald efter den 1 november gäller även
för kommande år.
Medlemskapet blir gällande dagen efter genomförd betalning.
Vid betalning via Bankgiro gäller Bankgirots bokföringsdag.

Dina personuppgifter (fysisk person)

FÖRNAMN EFTERNAMN PERSONNR
ADRESS (Om du har en väldigt lång adress, vänligen skriv resten på rad 2 nedan)

POSTNUMMER ORT LAND OM ANNAT, SKRIV VILKET
EMAIL TELEFON

Övriga uppgifter

Är du medlem i Sveriges Motorcyklister? Markera JA nedan och lämna ditt personnummer om du vill skänka 25 kr av din medlemsavgift till SMC:s skadefond (ersätter eventuell premie för värvning).
MEDLEM I SMC NEJ JA
MEDDELANDE (max 250 tecken)
tecken kvar.

Hur fick du kännedom om Älgskadefondsföreningen?

Tips från bekant
Mässa/marknad
Markeringsremsa
Tidningsannons
Radioreklam
TV-reklam
Internet
Jag har varit medlem tidigare
Genom försäkringsbolag
På annat sätt, skriv vilket:
OBS I nästa steg väljer du om du vill betala via internetbank eller inbetalningskort.

upp

om medlemskapet

Som medlem får du minst 500 kr och som mest 8 000 kr i ekonomisk hjälp. Medlemskapet kostar 120 kr per kalenderår och är personligt. Läs mer om detaljerna och fördelarna med medlemskapet här.

Personuppgiftslagen (PUL)

* Personuppgiftslagen (PUL) - De uppgifter vi har i vårt medlemsregister är namn, adress, uppgifter om inbetalning samt eventuella ansökningar om ekonomisk hjälp samt personnummer. Älgskadefondsföreningen lämnar inte ut uppgifter ur registret till tredje part. Som medlem kan du när som helst begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig i vårt medlems- och olycksregister.

Ångerrätt

När du tecknar ett medlemskap i Älgskadefondsföreningen via vår hemsida (internetbank eller kortbetalning) eller genom plusgirobetalning gäller Distansavtalslagen med 14 dagars ångerrätt. Ditt medlemskap blir aktivt dagen efter det att vi har mottagit din betalning på vår konto och det är från den dagen som din ångerrätt börjat att gälla. Om du ångrar dig inom den tiden så får du tillbaka din inbetalda avgift, med ett avdrag på 25 kr för våra omkostnader (Bankavgifter, portokostnader och arbete).