Du är här » Om oss » Organisation 
Skriv ut sidan

Organisation

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening för fysiska personer. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av föreningsmedlemmarna. Årsmötet beslutar om föreningens stadgar och väljer personer till styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning.

Styrelsens uppgift är att dra upp riktlinjer för verksamheten och ge uppdrag till Kansliet. Kansliet, som består av fyra heltidsanställda på kontoret i Åseda, håller i den praktiska verksamheten. Sedan 2011 finns det även ett antal arvoderade resurspersoner som hjälper till med informationsinsatser runt om i landet.

Älgskadefondsföreningen organisation

Älgskadefondsföreningens styrelse